Camard

Från Encyklopedia Mundana

Hoppa till: navigering, sök

Ashariens huvudstad. Har cirka 20.000 invånare. Belägen vid Järnforsens mynning i Camaviken. Staden är kraftigt befäst både från havet och från inlandet med en rejäl stenmur och stenborg. Camard är en stor hamnstad som sjuder av liv och kommers, främst på sommaren och hösten. Ashariens huvudstad är en relativt säker stad, där brottsligheten har bekämpats under de senaste åren av överjarl Tyldon och den ganska brutala stadsvakten. Camard har också en ganska stor del av landets krigsflotta inom sitt ansvarsområde.

Personliga verktyg