Colonan

Från Encyklopedia Mundana

Hoppa till: navigering, sök

Huvudstaden i Colonan. Staden ligger mestadels i ruiner. Endast en liten kärna kring hamnen är fortfarande uppbyggd och bebodd av drygt 10.000 invånare. De gamla akvedukterna fungerar fortfarande och förser staden med dess färskvatten. Även stadens gamla kloaksystem fungerar och används.

Land beläget nordväst om Consaber och nordöst om Thalamur. I väster, norr och öster omsluts Colonan av Kholonbergen och Tokonmassivet. Landet är kuperat och det finns många vackra sjöar i landet. I väster flyter den breda och majestätiska floden Qiper. Denna flod utgör gräns mot Thalamur. Öster om Qipers delta ligger huvudstaden i landet. Huvudstaden bär samma namn som landet; Colonan. Gränsen mot Consaber utgörs av floden Nantien i öster. Det finns fortfarande gott om ruiner i området, bland annat fyra tydligt urskiljbara ruinstäder och ett antal som mer eller mindre försvunnit utan att lämna några ruiner efter sig.

Mäktigt forntida imperium. Se Coloniska imperiet.

Personliga verktyg