Gozarzyna

Från Encyklopedia Mundana

Hoppa till: navigering, sök

Gudinna som dyrkas på ön Lamar i Stora arkipelagen. Gozarzyna sägs vara äldre än tiden själv och omnämns i mycket gamla skrifter, dyrkan av henne var troligen tidigare spridd på fler aav öarna. Hon förordar köttslig förlustelse och drickande av rusdrycker.

Personliga verktyg