Inkvisitionen

Från Encyklopedia Mundana

Hoppa till: navigering, sök

Daaks skugga, det allseende ögat, brödraskapet av den heliga flamman är några kända namn på den jargiska inkvisitionen. Av alla sammanslutningar inom Daaks organisation utgör dessa grupper de absolut mest fruktade. Den jargiska inkvisitionen grundandes av St Jehorius som också är alla inkvisitorers skyddshelgon. St Jehorius dog martyrdöden då den jargiska inkvisitionen brandskattade Nada och bestraffade dess hedniska invånare. Deras främsta redskap är bekännelser från ångerfyllda syndare, visioner från Daak, den egna vissheten samt tortyr av de misstänkta. Att tortyr lossar tungobanden på många är inte överraskande och de flesta har fler synder att bekänna än vad man har bett dem att erkänna. Under plågorna anges vänner, fiender och bekanta som demoner, djävlar och själsliga vidunder. Inkvisitionen får på så sätt ständigt att göra, men enligt order från Aboraten krävs nu för tiden rejäla bevis på skuld. Detta då det har kommit fram att flera rättegångar varit vilseledande. Istället för att en syndare har bränts på bål var det en oskyldig själ som felaktigt anklagats av fiender eller försmådda vänner.

Personliga verktyg