Mamolanismen

Från Encyklopedia Mundana

Hoppa till: navigering, sök

En religion vars medlemmarna tillber fader Himmel och den fruktsamma Modern. Gudomarna ger hjälp i vardagslivet och skänker skönhet och fruktbarhet. Religionen har sitt starkaste fäste i Momolan.

Personliga verktyg