Peripetierna

Från Encyklopedia Mundana

Hoppa till: navigering, sök

Vart tiotusende år drabbas Mundana av peripetier, ofta våldsamma och oväntade omvälvningar av världsordningen. Anledningen till dessa omstörtningar är att de fysiska planen fogas samman och demoniska varelser slungas in i Mundanas verklighet. Under dessa peripetier utplånas mycket av de kunskaper som Mundanas intelligenta varelser tillskansat sig under den föregående eonen. Utöver tillbakagång inom teknologi, allehanda kunskaper om den gångna tiden och magi är det heller inte ovanligt att folkslag eller hela raser utplånas eller tvingas i exil eller slaveri. Peripetierna kallas vanligen Mörkret som syftar på den förödelse som en peripeti för med sig. Det bör dock nämnas att demonerna på de övriga fysiska planen icke uppskattar denna tid då deras världar raseras och de måste sluka själar för att överleva. Under peripetin är gudarnas krafter minskade och de kan nästan uteslutande påverka Mundana genom sina troende genom att skänka dem kraft och råd.

Personliga verktyg