S:t Nadian

Från Encyklopedia Mundana

Hoppa till: navigering, sök

Helgon inom Daakkyrkan. S:t Nadians symbol är en trumpet och han är alla akrobaters, gycklares och skådespelares skyddshelgon.

Personliga verktyg