Tirakhuggare

Från Encyklopedia Mundana

Hoppa till: navigering, sök

Ett enhandat tirakiskt svärd med en klinga som avslutas i ett halvmåne.

Personliga verktyg