Återuppståndelsen

Från Chronopia
Hoppa till: navigering, sök
Återuppståndelsen inträffade år 1666 och skiljer Fångenskapens era från Upprättelsens era.

Kublai och Ravina tog farväl av varandra, stärkta av att det som komma skulle var större än de själva. Kublai begav sig inåt land mot stormens öga och Ravina följde med Damon ut mot magmaoceanens rykande horisont. Kublai färdades längs den branta kusten, in över de bördiga dalarna, över slätterna och in i klippöknen innan han kom till den plats som Damon visat honom. Ravina seglade över de kokande haven. Hon seglade över de brinnande haven. Hon seglade över de glödgande haven. Från ovan vakade Damon över de två människorna. Dagen kom och konfluxens kraft slog över Altor och mot det kaos som förhärskade världen. Kublai och Ravina stod redo tusen mil från varandra. Den mörka himlen öppnade sig och lyste upp Kublai. Han var redo och han tog emot kraften med all sin kärlek. Samtidigt bad Ravina en bön till Karon att låta henne få dyrka honom som den enda sanna guden och att låta henne och Kublai bli de två första av det hängivna folket. Konfluxens makt spred sig från Kublai till Ravina och vidare till Karon. Kättingarna som höll fast honom vid Volcanos brast och han drog ur Ödbiter ur sin bringa. Magmaoceanen gav vika och Karon steg upp ur havet, nio millenier efter att han bundits vid Volcanos.

Han välsignade Ravina och Kublai. På platsen för konfluxen lät han resa Kartoch. Han tog åter kontrollen över Karan och helgade platsen kring Kartoch samtidigt som han förbannade alverna i Jargals skogar för att ha missbrukat Karan under milleniernas gång. Karon slog sig ner i Kartoch och förmedlade till Damon att dennes uppdrag nu var att skydda de hängivna mot Torus, den förhatlige Kalebs adjutant, den enorma svarta drake som jagade skräck i människorna. Torus befann sig fortfarande på Altor någonstans och han kunde inte tillåta att denna drake skulle orsaka förödelse bland hans hängivna tjänare. Därefter lämnade Damon Kartoch.

Efter att kaoset kring konfluxen hade lagt sig så bjöd Karon in Kublai, Ravina och Ljusbringaren till Kartoch. Karon tackade dem för deras hängivenhet och hur deras kärlek hade hjälpt honom att krossa sin broders förbannade fängelse. Kublai och Ravina var så lyckliga över att ha kunnat hjälpa Karon att de erbjöd honom Ljusbringaren, deras förstfödde son, som lärjunge. Karon beundrade dem för sin hängivenhet och tog emot sonen som sin lärjunge. Ljusbringaren tackade Kublai och Ravina för allt de hade lärt honom och visat honom. Han tackade dem för att han nu fick tillfälle att lära sig av den som skapat honom, då Ljusbringaren var den första av det hängivna folket, ett tecken på hur trogna Kublai och Ravina varit till Karon. Med världshärskaren Karon som mästare skulle Ljusbringaren förstå hur han skulle leda det hängivna folket genom mörkret mot den fredens gyllene era.


Karontrons tidsepoker
Begynnelsen | Skapelsens era | Förräderiet | Fångenskapens era | Återuppståndelsen | Upprättelsens era | Segern | Fredens gyllene era
Personliga verktyg