Radevanns saltgruva

Från Chronopia
Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

En saltgruva som ägs av Radevann Hustman och drivs som ett fångläger. Arbetarna är till största delen argeler som haft samröre med Napara, den största levande motståndsrörelsen i Argeloa.

Beskrivning

Gruvan ligger i bergen på den argeliska sidan vid gränsen mot Najiro och det är långt till närmsta stora stad: Pendon ligger ungefär 400 kilometer åt syd-sydväst. Själva saltgruvan är flera hundra år gammal även om den länge låg obrukad. När Radevann Hustman kom till området så lät han rusta upp gruvan och bygga själva fånglägret och de första fångarna kom dit den 27 april 2039.

Fånglägret ligger direkt vid gruvöppningen och är omgärdat av en palissadmur. Där inne får fångarna sköta sig själva och det är mer eller mindre uppbyggt som ett litet samhälle. Representanter från fångarna möter regelbundet de Hängivna fångvaktarna vid grinden där saltet säljs i utbyte mot mat, kläder, byggmaterial och andra förnödenheter. Till viss del säljs även andra varor, förutom insmuglade eller skapade så säljs även spädbarn. Värdet på spädbarn är till och med så högt att det motsvarar tre månaders slit i saltgruvan och därmed ofta är värd investeringen i tid. Fångvaktarna bryr sig väldigt lite om vad som pågår inne i lägret och det är endast vid få och stökiga tillfällen som de bekymmrar sig med att gå in i lägret och rensa upp. Under ett uppror på sommaren 2042 så gick de hängivna in med flambössor och brände ner halva lägret och dödade utan vidare tre dussin av fångarna.

Säkerheten utanför lägret är väldigt hög då regementet bara ligger några mil bort. Alldeles i närheten av lägret finns även ett lokalt träningsläger och att hålla vakt över fångarna tillhör en av de vanliga rutinerna för regementets legionärer. Det är sällan färre än 50 hängivna inom två kilometer från lägret och det cirkulerar ofta griffonryttare i området. De få gånger fångar har rymt så har det inte dröjt länge innan griffonerna kommit efter och så vitt man vet har inga fångar lyckats fly från saltgruvan.

Hängivna

  • Radevann Hustman, saltgruvans ägare som bor i Pendon och ytterst sällan kommer på besök.
  • Wester Hackman, Radevanns förtroendeman som är den som styr och ställer vid gruvan.
  • Vasima Tielziewena, ansvarig för själva övervakningen av fånglägret och även handeln därimellan.
  • Berzin Eiradewest, den enda religiösa vid lägret som då och då tillåts benåda någon av fångarna och ta dem från gruvan.

Hierarkin

För närvarande finns det 124 fångar som arbetar i och vid gruvan och 20 av dem är helt nya, däribland Ard Alegors medlemmar Tiara'len Condalea, Fijodd d'Ordow, Arosa Fatandir och de sex övriga. Omkring 35% av fångarna är kvinnor och åldersmässigt är 30% unga (15-25) och 55% vuxna (25-50).

Lägret är för närvarande uppdelat i tre stora klaner samt en mindre grupp av klanlösa. De olika klanerna samarbetar sporadiskt men ser ofta varandra som bittra konkurrenter och stölder, misshandel och till och med mord är inte ovanligt. Klanerna är dessutom flytande och kan egentligen upphöra när som helst om bara en inflytelserik person inom klanen sätter sig på tvären mot ledarna. Detta hände senast när klanen Hariman skapades. För att styra upp saker och ting i lägrets samhälle så har en hierarki inrättats som följs av samtliga klaner. Hierarkin är baserad sysselsättningen i lägret enligt följande:

Adeln

Handelsman
Handelsmannen är klanens överhuvud och den som förhandlar med de Hängivna vakterna.
Värdshusvärd
Värdshusvärden är den som är ansvarig för klanens mat och dess förråd.
Adjutant
Adjutanten är klanens verkställande person som agerar kurir och gör mycket av smutsgörat som Handelsmannen och Värdshusvärden inte vill röra.

Borgarna

Vakt
Vakten är klanens muskler och de som ansvarar för den interna ordningen.
Förädlare
Förädlarna är hantverksmästarna som kan hela saltraffineringsprocessen bäst. Styr och ställer i salthuset.
Städare
Städarna ansvarar för saniteten både när det gäller avskrädet och döda. Lever betydligt mer hälsosamt än de lägre stående och kan ofta få tag på en hel del utrustning.

Slavarna

Bärare
Bärarna ser till att forsla saltet från gruvan till porten och även de som utför grovjobbet när saker behöver repareras. Arbetar ofta i salthuset.
Grävare
Grävarna utgör nästan hälften av fångarna och det är de som arbetar i själva gruvan.
Hora
Hororna är de kvinnor och män som hellre säljer sin kropp än att behöva slita i sitt anletes svett i gruvan. Allmänt sedda som lata och fega.

Klanerna

Titel Crandoori Hariman Ryvina Klanlösa
Handelsman Erbert Gerdakson Flavos Hariman Matira Omodar
Värdshusvärd Lynna Erecdotter Obos Beneman Jagirzad Munk
Adjutant Malkar Erbertson Anira Hariman Algor Vakare
Vaktchef Ivan Gamen Nark Enöga Gerek Stornäve
Vakter 1 4 2
Förädlare 4 3 4
Städare 2
Bärare 3 2 4
Grävare 15 13 16 8
Horor 2 3 2 4
Totalt 29 31 32 12 + 9 Ard Alegor + 11 Andra nykomlingar

Klanlösa

  • 8 Grävare: 2 kvinnor, 6 män
  • 4 Horor: Man 25 år, Kvinna 25 år, Kvinna 15 år, Flicka 11 år
  • 9 Ard Alegor: 7 män, 2 kvinnor
  • 11 Andra nykomlingar: 8 män, 3 kvinnor
Totalt 32 personer

Livet i fånglägret

Livet i fånglägret är naturligtvis otroligt hårt och varje månad så är det några som avlider, oftast på grund av arbetsskador eller våld mellan fångarna. De som ännu är starka går och bär på förhoppningen att motståndsrörelsen ska komma och befria dem. Den enda andra utvägen, förutom att försöka fly och med all sannolikhet bli uppäten av griffonerna, är genom Berzin Eiradewest. Omkring en gång per månad, allt enligt Westers tycke, är det inspektion av lägret och det är ganska vanligt att Berzin dyker upp vid dessa tillfällen för att benåda en av fångarna.

Bilder

Personliga verktyg