Slavar

Från Chronopia
Hoppa till: navigering, sök

Slavar betraktas inte som människor i det Hängivna riket utan snarare som djur och det är vanligare att de jämförs med hästar och andra boskapsdjur än med övriga människor. Principiellt sett står de dock högre än svartblod då dessa oftast dödas på plats istället för att förslavas.

Slavar används främst som gruvarbetare och som hjälpredor för jordbruk och boskapsskötsel. Oftast är det omvända bönder som äger slavarna även om det i Mergal är minst lika vanligt att hängivna plantageägare äger slavarna. Slavar används sällan som vanlig bärhjälp, det har man oftast häst och vagn till, vilket har gjort att slavar är ovanliga i städerna och på andra ställen där gruvarbete, jordbruk och boskapskötsel saknas.

Slavar erkänns aldrig som karontroende även om praktiserar religionen och man utför aldrig ritualen hängivelsen på en slav. För att nå dit måste slaven först friges, något som är mycket ovanligt. Slavar är dock förbjudna att praktisera någon religion så de flesta är officiellt icke-religiösa.

De flesta slavar kommer från krigen mot övriga människoriken eller från besegrade motståndsrörelser. Många av dessa säljs till Chronopia eller förs in i riket i den mån det finns brist på slavar. Det händer även att man låter slavar utgöra fronten i ett slag, en så kallas köttmur, och avsikten är att demoralisera fienden snarare än slavarna skulle dra med sig särskilt många fiender i slaget.

Personliga verktyg